Ryger Elektro AS

Våre tjenester

Ryger Elektro as påtar seg alle typer oppdrag innen elektro for både næring og det private markedet.

Alt fra små service oppdrag til større prosjekter.

Vi utfører tjenester innen:

  • Ny bolig, el-anlegg
  • Smarthus
  • Enøk/Energibesparelse
  • Service og vedlikehold
  • Bredbånd/Tele/Data
  • Brannalarm
  • Adgangskontroll
  • Termografering
  • Fiber
  • Varmepumper

Industri

Ryger Elektro utfører service, vedlikehold og nye installasjoner innenfor flere ulike typer industri. Vår fremgangsmåte er forstå din problemstilling, først da kan vi levere et godt resultat. Overfor automasjon samarbeider vi med Westcontrol. Vi har serviceavtaler med bl.a. Marine Harvest, Nosefo, Fiskå Mølle, Dalen Betong og Forsand Sand. 

Termografering

En helsesjekk av ditt elektriske anlegg. Alle elektriske komponenter avgir varme i form av infrarød stråling, komponenter med feil avgir ekstra mye. Med varmesøkende kamera fanges avvik opp under inspeksjon og blir lagret. Vår sertifiserte termografør foretar en kvalifisert vurdering av tilstanden. Derfra utarbeides en skriftlig rapport, med bilder, forklaring og anbefalte tiltak.

Brannvarsling

En investering for fremtiden. Et godkjent system oppdatert til dagens standarder og krav er ikke bare lovpålagt, det vil spare bedriften deres for store summer om uhellet skulle være ute. Vi er sertifisert til programmering og service av Autronica brannsentraler, de brukes oftest i større boliger og nærings bygg. Til mindre boliger bruker vi stort sett Noby sentraler.