Ryger Elektro AS

Marine Harvest

Sikrer anlegget med oppdatert elektrisk system

Sola står høyt på himmelen, men elektriker Dag Bowitz står i skyggen av store hvite tanker og monterer et styringsskap. Her på fabrikken Rygro i Hjelmeland, har Marine Harvest fornyet tankparken og tilhørende styringssystem.

– Vårt elektriske system er oppdatert for å møte dagens nivå. Det er en stor forbedring, sier Harald Riskedal, driftsleder ved fabrikken som produserer lakseolje og lakseprotein.

Ryger Elektro har håndtert alt elektrisk arbeid fra montering av pumper til styring og overvåkning. Noe som har gitt Marine Harvest et elektrisk anlegg som tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav.

“Bransjen vår har mindre marginer enn før. Vi bruker kun underleverandører som gir konkurransedyktige priser, men fortsatt leverer høy kvalitet.”

 Sikkert anlegg

– Elektriske sensorer sørger for at tankene ikke blir overfylt. Systemet testes regelmessig og fungerer like godt hver gang, slik kan vi være sikre på at det ikke flommer over og forurenser havet. Jeg sover bedre om natta nå, smiler Riskedal.

Med et pålitelig styringssystem har fabrikken også kunnet utvide lagerkapasiteten.

– Om slakteriet vil utvide, er vi i forkant siden vi nå har rom for mer råstoff, sier driftslederen.

Dokumentasjon og pris

Selskapet har brukt Ryger Elektro i lang tid, og er fornøyd med løpende dokumentasjon, tegninger og oppfølging av fremdriften.

– Utover god dokumentasjon, er de konkurransedyktige på pris. Vi jobber i en bransje med mindre marginer enn før, men bruker fortsatt Ryger ettersom de leverer gode tilbud, sier Riskedal.