Ryger Elektro AS

Fiskå Mølle

Økt kapasitet med nytt transportsystem

Knirking fra lampen gir gjenlyd i den tomme lagerhallen idet elektrikeren monterer lys i taket. Han legger siste hånd på verket før lagerhallen på Fiskå Mølle om kort tid fylles opp av verktøy og anleggsmidler.

– Samarbeidet med Ryger har gått overraskende bra. De er faglig sterke og forstår utfordringene våre, slår driftsleder Østerhus fast.

Ryger Elektro overtok det elektriske arbeidet ved Fiskå Mølle i 2015, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle de elektriske anleggene ved kraftfôrprodusentens avdelinger i Rogaland.

“Systemet vårt er komplekst, men elektrikerne er faglig sterke og lærevillige. De har vært flinke til å forstå våre behov.”

 Nytt transportsystem

Ryger Elektro står for lyssetting og tilkobling av transportløyper, også i det nye lageret som skal romme 4000 kvadratmeter. I tillegg til planlageret på Fiskå skal også et nytt styringssystem på plass i et nyrenovert siloanlegg på Forus.

– Vårt system er komplekst, men elektrikerne er lærevillige og serviceinnstilte. Tilbakemeldingene fra andre involverte er veldig gode, sier driftslederen.

Elektrikerne er innom Fiskå ukentlig, og håndterer både små og store prosjekter.

– Industri er industri, og de må lære hvordan vår bedrift tenker. De må forstå og dekke våre særskilte behov. Det synes jeg Ryger har vært veldig gode på, sier Norbø.